„Защо избрах този приятел ?”


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 09.10.2017 г. от 12:30 ч. се проведе обучение на ученици от начален етап, с лекция на тема: „ Образователна интеграция чрез приемане на различието – въздействие за изграждане на личността“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Дейността е по проект „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас” и беше проведена от „Магнимедия“, ЕООД.

Обучението започна с интересна и достъпна за децата презентация по темата, след което  по атрактивен начин бяха представени ситуации – етюди, в които участваха учениците. Игрово-познавателната ситуация стимулира активността им. Заинтригувани от темата за приятелството ,споделиха свое мнение и предпочитание.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Занимателната игра завърши със събеседване и обосновани отговори на въпроса: „Защо избрах този приятел ?” Децата формулираха отговора си с акцент върху положителните качества на избрания приятел.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Обучението премина емоционално и ползотворно за мотивацията на децата , както и за постигане на по-добри резултати в образователната им интеграция.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA