„Щафета към здравето“


thumbnail_0-02-05-c697231bae36112cc6ff5534b37474ecdc5a477a21d6f32dc72c116aed514f56_full

Поредното открито занятие по проект „Щафета към здравето” за месец март се проведе на 24.03.17 г. Както вече знаем този месец е посветен на здравословното хранене. В тази връзка ученици от V ЦДО, които са наставниците на малките от I ЦДО ги запознаха с хранителната пирамида. Чрез беседа те изясниха мястото на хранителните продукти в пирамидата. Насочиха вниманието на малките към храните, които са най-полезни за здравето на човека и тези, които трябва да се консумират в по-ограничени количества. Обсъдиха кои хора е необходимо да приемат повече храна, защото дейностите, с които се занимават, изискват много енергия.

Петокласниците поставиха самостоятелна задача на обучаемите. Предварително те бяха подготвили картинки на различни видове хранителни продукти, които им раздадоха. На листи с изобразена на тях празна пирамида, малките трябваше да поставят хранителните продукти на съответното ниво в хранителната пирамида. При колебание се търсеше помощта на наставниците. Изработените хранителни пирамида бяха раздадени на членовете на ученическите съвети, които да ги поставят на видно място в класните стаи. Така по пътя на практиката малките учениците осъзнаха принципите на здравословното хранене, задълбочиха разбирането си и се доближиха в личен план до темата.

thumbnail_P3240448 thumbnail_P3240464 thumbnail_P3240463 thumbnail_P3240460 thumbnail_P3240459 thumbnail_P3240454 thumbnail_P3240453 thumbnail_0-02-05-736b01f786265213cc4dc111ce7522197c21e09807ff371cf858fd07cd0e862b_full thumbnail_0-02-05-8ea92450acd47ac572911ad0fd4b4ad06709fbb4134669a918b66529f6f7e6c4_full thumbnail_0-02-04-656f9ac55e01c9f5157b058fd5c85d16c96f598bec8ad9b8b3daa04117dc8b49_full thumbnail_0-02-04-9cc7903ef290d21148642d458192dcb2480514c35b3993f5c0cc21b54e05052b_full thumbnail_0-02-05-20c0ec5070879d721cd6d8e2ca99f4792339caf3f17a1420edc8cb9a90404062_full