„Щафета към здравето“ – трето открито занятие


hranene-765x510

Месец март е посветен на здравословното хранене. В тази връзка на 09.03.2017 г. се проведе открито занятие на тема „С какво се храним” по проект  „Щафета към здравето” с ученици от V ЦДО, които са наставниците на малките ученици от I ЦДО. Урокът започна с отчитане на резултатите от поставената задача на първокласниците, която беше свързана с основни правила за лична хигиена на ученика. С помощта на своите родители те я подготвиха у дома. Водещият наставник провери и обсъди с малките домашната работа. В края на занятието той отрази със символи върху рейтинговото табло най-добре справилите се ученици.

Подготвена беше презентация от наставниците с помощта на г-жа Куцарова, чрез която малките се запознаха с основните групи хранителни вещества и тяхното значение за човешкия организъм. С игри на интерактивната дъска те получиха знания за видовете хранителни продукти от растителен и животински произход. С последвана беседа и нагледни методи им бяха представени полезните и вредни храни и последиците от нездравословното хранене. Така първокласниците осъзнаха ролята на правилното и пълноценно хранене, като гаранция за опазване и укрепване на здравето. У тях се създаде вътрешна нагласа и положително отношение към здравословно хранене. Проведена беше дискусия, с която малките учениците задълбочиха разбирането си и се доближиха в личен план до темата.

В края на занятието наставниците поставиха задача на първокласниците, всеки от тях да изготви здравословно меню за един ден. По метода „ученици обучават ученици” малките получиха знания, умения и отношение по темата, а наставниците ги затвърдиха.

0-02-05-d1058eab7002fdb187739b0b7b409b581d7b9215e5d7820050eb249f09b56678_full 0-02-05-30a3cde01713687c9158fa342e39ed304552dc7b96a336ed2534a81ea93dfdcd_full 0-02-05-f895b587c183c3fec4929ab3e2da7a2b4f5fd6e6ae5bcfbb8b19812016ee5a27_full 0-02-05-079e19faa89aada4492d02b12545d8bb7137119a46c03656bd0ca57739f9a490_full 0-02-05-3d4833850647144d1da0bd28888c9e5f3beb9a9b1e43ac63bd674e7ababb2611_full