УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ


images

Уважаеми родители и ученици.

Нека да отбележим международния ден срещу тормоза в училище „Ден на розовата фланелка“ като се включим в инициативата „Училище без страх“.Училище без страх