Щафета към здравето – второ открито занятие


16809342_1443191325712464_445262269_n

На 09.02.17 г. се проведе второ открито занятие на тема „Лична хигиена” по проект  „Щафета към здравето” с ученици от V ЦДО, които са наставниците на малките от I ЦДО. Урокът започна с отчитане на резултатите от поставената задача за изработване на табло с основни правила за здравето от първокласниците. Те бяха обсъдени с помощта на водещият наставник от V кл., който в края на занятието отрази със символи върху рейтинговото табло най-активно участващите ученици.

Чрез игри на интерактивната дъска малките ученици осъзнаха ролята на хигиената, като основно изискване за опазване и укрепване на здравето. Чрез беседа обучаемите ги запознаха с основните правилата за поддържане на лична хигиена. Проведена беше дискусия, с която малките  учениците задълбочиха разбирането си и се доближиха в личен план до темата. В края на занятието наставниците поставиха задача на първокласниците да изработят табло с основните правила за поддържане на лична хигиена. По метода „ученици обучават ученици” малките получиха знания, умения и отношение по темата, а наставниците ги затвърдиха.

16808526_1443191139045816_1588962318_n 16809706_1443191302379133_1930152827_n 16831707_1443191242379139_1697803867_n 16837955_1443191322379131_937442635_n 16838204_1443191249045805_800747049_n 16839585_1443191235712473_1964067404_n