Стартира „Щафета към здравето“


aromatic-1869721_960_720

На 20.01.2017 г. стартира училищен проект „Щафета към здравето”, част от националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, организиран от Министерството на здравеопазването. Той е продължение на миналогодишния „Грижа за здравето е най- доброто лекарство”, с който нашето училище спечели ІІІ място в І възрастова група.

На принципа „ученици обучават ученици” се проведе първото открито занятие „Що е здраве”. Ученици от V група целодневна организация, работили миналата учебна година по проекта, бяха ментори (наставници) на учениците от І група целодневна организация. С помощта на своя ръководител г-жа Куцарова изработиха мултимедийна презентация, с която разясниха същността на здравето и отговорността ни към него. Запознаха малчуганите с правилата, които трябва да спазват системно, за да растат здрави и силни. Чрез различни игрови ситуации представиха лоши модели на поведение. С последвалата дискусия първокласниците задълбочиха разбирането си и се доближиха в личен план до темата. Осъзнаха ролята за опазване на тяхното здраве. С прилагането на метода „ученици обучават ученици“ петокласниците затвърдиха успешно своите знания и умения, обучавайки малките. Наставниците продължиха работата върху комуникативните и лидерските си умения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA