Годишен Архив: 2016


21 септември 2016 г – Европейски ден без загинали на пътя.


Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL. Първи Европейски ден без загинали на пътя се провежда на територията на Европа на 21 септември, сряда. Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, […]

прочети повече

О Б Я В А


О Б Я В А   В изпълнение на Споразумение за партньорство между Сдружение „Равновесие” и ОУ „Васил Левски” за реализация на договор BG05M2OP001-3.001-0013 „Равен старт – успешни ученици”   ОБЯВЯВАМЕ НАБИРАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЕКСПЕРТИ:  

прочети повече

Обществен съвет


Уважаеми учители, родители и ученици, Представяме Ви състава на Обществения съвет към нашето училище, конституиран на събрание на родителската общност с протокол № 01 от 01.09.2016 г.: Председател: Васил Костов Тодоров Секретар: Фанка Руменова Русева Член: Елена Димитрова Русева Тинка Иванова Станкова Филка Анкова Фалакова Янек Стефанов Стефанов Хараламби Станков Тотев Виолета Димитрова Димитрова – […]

прочети повече

Септемврийска поправителна сесия за уч.2015/ 2016 г. за учениците от дневна форма на обучение


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Септемврийската поправителна сесия за уч.2015/ 2016 г. за учениците от дневна форма на обучение стартира от 01.09.2016 г. Може да се запознаете с приложения график тук.

прочети повече

Самостоятелна форма на обучение за уч.2015/ 2016 г.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Септемврийската поправителна сесия за самостоятелна форма на обучение стартира от 01.09.2016 г. Може да се запознаете с приложения график тук.

прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Самостоятелна форма на обучение Записване за учебната 2016/2017 година Всички ученици в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление до директора за записване или продължаване на обучението за учебната 2016/2017 година до 14 септември 2016 г. Септемврийска сесия Подаване на заявления за поправителна сесия – септември: до 28.08.2016г.  

прочети повече

ПОКАНА


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование   Ръководството на ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Ви кани на общо събрание,   което ще се проведе на 01.09.2016г. от 17:30ч. в мултимедийната зала на училището   Дневен ред: Правомощия на […]

прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ


Отчет за усвоените средства от училищния бюджет към 30 юни 2016 г. можете да видите в За училището/ Бюджет

прочети повече

15 юни


15 юни! Попътен вятър и много успехи пожелаваме на учениците, които днес получават Свидетелствата си за основно образование!  

прочети повече

ЧЕСТИТО НА ФИНАЛИСТИТЕ!


На 13 юни 2016 г. в Министерството на здравеопазването бяха наградени финалистите в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ през учебната 2015/ 2016 г. Ръководители на проекта „Грижата за здравето е най-доброто лекарство“ бяха госпожа Венелина Андреева – директор и госпожа Дарина Кандарова – гл.учител. Учениците от IV б клас с класен ръководител Маргарита Цветкова […]

прочети повече