p1000178

Уважаеми родители и ученици,

Информация за публичните изяви по проект „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”

можете да видите в Проекти и конкурси.