avoidance300

Отчет за усвоените средства от училищния бюджет към 30 септември 2016 г. можете да видите в

За училището/ Бюджет