Проект „Равен старт – успешни ученици“


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уважаеми ученици, родители, партньори,

На 01.10.2016 г. стартираха проектни дейности за реализация на договор BG05M2OP001-3.001-0013 „Равен старт – успешни ученици” между  ОУ „Васил Левски” и Сдружение „Равновесие”. 

Целевата група включва 80 деца от 4-те подготвителни групи на ОУ „В. Левски” – 1 група от 20 деца на 5 години и три групи /60 деца/ на 6 години.

Продължителността на проекта от 30 месеца дава възможност да видим реални резултати от дейностите. На децата, включени в проекта, ще бъдат проследявани училищните резултати в I и II клас и ще бъде замерена устойчивостта на работата ни.

Акцент на проектните дейности са допълнителните занимания по български език за децата, чийто майчин език не е български. Планирани са по 2 допълнителни ситуации в рамките на учебната година и по 4 ситуации седмично през лятото. По преценка на училищния педагогически екип този ритъм на работа ще доведе до по-добро усвояване на български език.

Стойност на проекта: 164 142 лв.

Проектът стартира на 27 юли, а на 3 октомври започна работата на групите за допълнително обучение по български и на клубовете

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA