Септемврийска поправителна сесия за уч.2015/ 2016 г. за учениците от дневна форма на обучение


021

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Септемврийската поправителна сесия за уч.2015/ 2016 г. за учениците от дневна форма на обучение стартира от 01.09.2016 г.

Може да се запознаете с приложения график тук.ДФО