С Ъ О Б Щ Е Н И Е


6197_2

Самостоятелна форма на обучение

Записване за учебната 2016/2017 година

Всички ученици в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление до директора за записване или продължаване на обучението за учебната 2016/2017 година до 14 септември 2016 г.

Септемврийска сесия

Подаване на заявления за поправителна сесия – септември: до 28.08.2016г.