Дневен Архив: 22.08.2016


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Самостоятелна форма на обучение Записване за учебната 2016/2017 година Всички ученици в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление до директора за записване или продължаване на обучението за учебната 2016/2017 година до 14 септември 2016 г. Септемврийска сесия Подаване на заявления за поправителна сесия – септември: до 28.08.2016г.  

прочети повече