ПОКАНА


PovecheZaedno

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

Ръководството на ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас

Ви кани на общо събрание,

 

което ще се проведе на 01.09.2016г. от 17:30ч. в мултимедийната зала на училището

 

Дневен ред:

  1. Правомощия на Обществения съвет като орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
  2. Избор на основни и резервни членове – представители на родителската общност в Обществения съвет на ОУ „Васил Левски“.

 

С уважение,

Венелина Андреева

Директор на ОУ „Васил Левски“