ОТКРИТО ЗАНЯТИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“


SV500087

SV500097SV500087SV500085SV500084На 28.01.2016г. се проведе открито занятие с учениците от ІVб клас, изучаващи СИП Екология и включени в проект „Посланици на здравето“. Темата „Грижи за здравето“ бе представена атрактивно, с помощта на интерактивната дъска в класната стая. Малките посланици на здравето изненадаха своите гости – учители и родители с познанията си в областта на здравословното хранене и здравословния начин на живот, както и с дигиталните си умения.SV500082