УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА КУКЛИ „КОЛЕДНО МЕЧТАНИЕ – 2015“


CCF12012016_00003
CCF12012016_00000

ОТЛИЧИЕ ЗА УЧАСТИЕТО НИ В СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

CCF12012016_00004

CCF12012016_00003

CCF12012016_00002

CCF12012016_00001