ДОБРОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ – ТРАДИЦИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ