Мероприятия във връзка с отбелязване на 31 октомври – Международен ден на Черно море