Септемврийска сесия ДФО и СФО – уч. 2012/2013г.


Важно!!!
%%anc%%
На 02.09.2013г. започва изпитната сесия на учениците от дневна и самостоятелна форма на обучение.

 Заповед за СФО

Spisak_popr_izpiti_ДФО_2012_2013_септември_ДФО

Copy of Spisak_popr_izpiti_СФО_2012_2013_септември_СФО

Grafik_izpiti_2012_2013

zp8497586rq
zp8497586rq