График консултации


Учебна 2018/2019 година

График консултации за юнска изпитна сесия

График консултации за януарска изпитна сесия СФО

 

 

Учебна 2017/2018 година

График консултации за януарска изпитна сесия СФО

 

SKMBT_C22017112817100